Range Extenders

 •   เปรียบเทียบ

  ME30

  อุปกรณ์ขายสัญญาณ Wi-Fi AC1200

  • ความเร็ว 300 Mbps บนคลื่น 2.4 GHz + 867 Mbps บนคลื่น 5 GHz
  • พอร์ต 10/100Mbps 1 ช่อง
  • เสารับส่งสัญญาณภายนอก 2 เสา
  • ทำงานร่วมกับเราเตอร์ได้เกือบทุกชนิด
 •   เปรียบเทียบ

  MW300RE

  อุปกรณ์ขายสัญญาณ Wi-Fi 300Mbps

  • ความเร็ว 300 Mbps บนคลื่น 2.4 GHz
  • เสารับส่งสัญญาณภายนอก 3 เสา
  • ทำงานร่วมกับเราเตอร์ได้เกือบทุกชนิด