ภาพรวมผลิตภัณฑ์

Halo S12(EU)_V1_Datasheet

คู่มือ

Halo S12(EU)_V1_User Guide

Halo S12(22 languages)_V1_Quick Installation Guide

เวอร์ชั่น โหมดการทำงาน ภาษา  
Halo S12(EU)1.0
-
English

Halo_S12(EU)_V1_200330(繁体中文)

2020-06-02

การปรับเปลี่ยนและการแก้ไขข้อบกพร่อง:

Modifications and Bug Fixes:
Improved system stability.

Notes:
For Halo S12(EU) V1.

 (7.21MB )