• ห้องข่าว Mercusys
  • Mercusys ขยายรับประกันสินค้าทุกกลุ่มอุปกรณ์ เป็น 3 ปี

Mercusys ขยายรับประกันสินค้าทุกกลุ่มอุปกรณ์ เป็น 3 ปี

2023-12-01

 

บริษัท ทีพี-ลิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เครือข่ายเทคโนโลยีแบรนด์ Mercusys อย่างเป็นทางการ ประกาศขยายระยะเวลารับประกันสินค้าทุกกลุ่มอุปกรณ์ เป็น 3 ปี เฉพาะรุ่นที่กำหนด เพื่อตอกย้ำความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าแก่ลูกค้าที่ไว้วางใจในสินค้าของเรา โดยมีดังนี้

Mesh Router Wi-Fi Router 4G Router Range Extender Wi-Fi Adapter Switch
Halo H50G (3-Pack)

MR80X

MB110-4G ME30 MU6H MS108G
Halo H50G (2-Pack) MR70X   MW300RE MW300UH MS105G
  MR50G     MW300UM MS108
  MR30G     MW150US MS105
  AC12       MS106LP
  MW325R       MS110P
  MW310R        

สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้า Mercusys ที่มีสติกเกอร์การรับประกัน 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นมา จะได้รับการขยายระยะเวลาการรับประกันเป็น 3 ปีโดยอัตโนมัติ

สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้า Mercusys ที่มีสติกเกอร์การรับประกัน 5 ปี ท่านจะยังคงได้การรับประกัน 5 ปีเช่นเดิม

บริษัท ทีพี-ลิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนแบรนด์ Mercusys โดยเสมอมา