ประกาศการเปลี่ยนแปลงการรับประกันสินค้า Mercusys

2020-05-12

การปลี่ยนแปลงการรับประสินค้า Mercusys

บริษัทฯ ขอเปลี่ยนแปลงการรับประสินค้า Mercusys จากการรับประกัน 5 ปี เป็น การรับประกัน 1 ปี
การรับประกันแบบใหม่ จะครอบคลุมการรับประกันสินค้า Mercusys ทุกประเภท ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นไป
 

สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้า Mercusys ที่เป็นการรับประกันแบบเก่า (สติ๊กเกอร์ Warranty 5 ปี)
ยังคงได้รับการรับประกัน 5 ปีเช่นเดิม


ภาพตัวอย่างสติ๊กเกอร์รับประกันแบบใหม่ (1 Years Warranty)

 

 

นโยบายการรับประกันและการส่งสินค้าคืน

บริษัท ทีพี-ลิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การรับประกันแบบข้อกำหนดจำกัดกับผลิตภัณฑ์ Mercusys ทุกประเภทที่ขายในประเทศไทย การรับประกันตัวผลิตภัณฑ์จะครอบคลุมอุปกรณ์ตัวหลัก, สายอากาศและแหล่งจ่ายไฟภายนอกที่ชำรุดเนื่องจากความบกพร่องของตัววัสดุหรือการผลิต โดยอุปกรณ์ในส่วนของกล่องบรรจุภัณฑ์ สายนำสัญญาณ ซอร์ฟแวร์ เอกสารด้านเทคนิคและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ นั้นจะไม่ครอบคลุมในการรับประกันนี้ ความรับผิดชอบสูงสุดของทาง ทีพี-ลิงค์ นั้นจะชดเชยให้เท่ากับหรือไม่สูงกว่าราคาที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยบริษัท ทีพี-ลิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด นั้น จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ถ้าในกรณีที่สินค้าทำการเลิกผลิต ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นเทียบเท่าให้แทน

 

ระยะเวลาการรับประกัน

บริษัท ทีพี-ลิงค์ (เอ็นเตอร์ไพรส์) ประเทศไทย จำกัด ได้ให้การรับประกันอุปกรณ์แต่ละประเภทไว้ดังรายละเอียด ดังนี้

ระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี

ประเภทของอุปกรณ์  : สินค้า Mercusys ทุกประเภท

 

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า 

ขั้นตอนที่ 1 : ส่งเคลมได้ที่ศูนย์ TP-Link / Synnex / Plenty ทั่วประเทศ (ผู้ใช้สามารถส่งเคลมได้ที่ศูนย์บริการที่ซื้อผลิตภัณฑ์)

ติดต่อที่เบอร์ 083-083-9145 (TP-Link)

Synnex  : โทร 02-553-8899 หรือ Synnex Care 1251

Plenty :  โทร 02-312-3641 - 6 ( 6 คู่สายอัตโนมัติ )

 

ขั้นตอนที่ 2 : ส่งสินค้าไปที่อยู่ศูนย์บริการที่ท่านติดต่อด้วยตนเองหรือไปรษณีย์

(กรุณาระบุชื่อ / ที่อยู่ / เบอร์ติดต่อ / อาการเสีย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ)

 

ภาคผนวก

หมายเหตุ: บริษัท ทีพี-ลิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดซึ่งรวมถึงการตีความและการปรับเปลี่ยนนโยบายการรับประกันนี้

  1. บริการรับประกันที่ระบุไว้ข้างต้นมีผลใช้กับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายในประเทศไทยเท่านั้น บริการต่างที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ตกลงกันไว้ในช่วงการซื้อเพียงจะมีผลบังคับตามสัญญาที่ลงนามโดยบริษัท ทีพี-ลิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  2. การรับประกันอื่นๆที่มาจากตัวแทนจำหน่ายซึ่งนอกเหนือจากเงื่อนไขการรับประกันจากทางบริษัท ทีพี-ลิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ กรุณาขอรับเอกสารในระหว่างการซื้อเพื่อที่จะได้รับการบริการจากตัวแทนจำหน่าย
  3. ความเสียหายใด ๆ โดยตรงหรือโดยอ้อมที่ทำให้เครื่องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติหรือเกิดความเสียหาย บริษัท ทีพีลิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะรับผิดชอบตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้
  4. บริษัท ทีพี-ลิงค์ (เอ็นเตอร์ไพรส์) ประเทศไทย จำกัด จะไม่รับผิดชอบสินค้าที่เสียหายอันเนื่องมาจากการดัดแปลง หรือทำการปรับแต่งตัวอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยตนเอง และสินค้าที่มีการปรับแต่งเฟิร์มแวร์ที่เป็น Third Party Firmware